Current Graduate Students

Masters Students
 • Bai, Jianyuan
 • Cao, Ting
 • Croog, Victoria
 • Davidi, Shlomi
 • Dong, Yinan
 • Dumain, Julia
 • Eubanks, Gunnar
 • Feng, Xin
 • Guo, Junaho
 • Hao, Bijie
 • Hu, Yifan
 • Ibragimov, Timur
 • Ijaz, Muhammad
 • Kenfack, Nadege
 • Liang, Yijing
 • Raub, Kristin
 • Shedrawy, William
 • Simning, Eric
 • Tall, Mohamed
 • Ukawuike, Francis
 • Wang, Xiao
 • Xiao, Ke
 • Yu, Xiaoming
 • Yang, Yifan
 • Yue, Ian
 • Zhu, Zhiyue
Ph.D. Students
 
 • Khanal, Binod
 • Kim, Sunhee
 • Kuo, Tzu-Ling
 • Ma, Yin
 • Marmolejos, Gabriel
 • Murray, Timothy
 • Ndiaye, Mouhamadou
 • Owusu, Eric
 • Riva, Leticia
 • Simning, Eric
 • Suh, David
 • Sun, Xiaohan
 • Tiboldo, Giulia
 • Yang, Di
 • Tian, Yixing

ARE Graduate Students enjoying a "Welcome Back" pizza party: • No existing events in sight

Department of Agricultural and Resource Economics
University of Connecticut
1376 Storrs Road, Unit 4021
W.B. Young Building
Storrs, Connecticut 06269-4021

Phone: (860) 486-2836
Fax: (860) 486-1932

More Contact Information